6/2011.(V.20.) önkormányzati rendelete a hivatali munkaidőn, valamint a hivatali helyiségen kívül tartandó házasságkötésekért járó díjazásról