18/2008. (VI.27.) önkormányzati rendelete a közterületekről