Értesítés Erzsébet utalvány kiosztásáról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A §-a alapján Erzsébet utalványban részesülnek azok a kiskorú és nagykorú nappali oktatási rendszerű intézményben tanuló gyermekek, akik 2015. augusztus 1-jén rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek.

Az utalványok várhatóan 2015. augusztus hó utolsó hetében leszek átvehetőek a Dobozi Polgármesteri Hivatal pénztárában. A pontos időpontról az érintettek értesítést fognak kapni, valamint kifüggesztésre kerül a Polgármesteri Hivatalban.

 

Köves Mihály

Szabad vizekben való fürdéssel kapcsolatos közlemény

Doboz Nagyközség  Jegyzőjének közleménye

Tisztelt dobozi lakosok és Dobozra látogatók!

A nyár kezdetén a Kettős-Körös mentén élőknek és tartózkodóknak fontos tudni, hol és hogyan lehet a folyópartokon fürdeni.

A szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól szóló 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet a fürdést az alábbiak szerint szabályozza:

„1. § (1) A folyóvizekben (folyók, állandó és időszakos vízfolyások, holtágak) és állóvizekben (mesterséges és természetes tavak), továbbá vízi létesítmények (csatornák) vizében (a továbbiakban együtt: szabad vizek) fürödni azokon a helyeken szabad, amelyek nem esnek tiltó rendelkezés alá, illetve külön jogszabály szerint kijelölt fürdőhelynek minősülnek.

Kéknyelv betegség miatt elrendelt intézkedések

Kéknyelv betegség előfordulásának megállapítása miatt jelen határozat mellékletében szereplő települések ott felsorolt közigazgatási területein elhelyezett, kék nyelv betegségre (bluetongue-ra) fogékony állatokat tartó állatállományok esetében a hivatkozott iktatási számú határozattal elrendelt intézkedéseket megszüntetem, az állományok megfigyelési zárlatát 2015. január 10. nap 00.00 órától kezdve feloldom.

Oldalak