ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ

DOBOZ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVÉNEK, VALAMINT TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Az építésügy átalakítását célzó intézkedések részeként az Országgyűlés a települések jellegzetes és értékes arculatának megóvása, kialakítása, az épített és a természeti környezet védelme, valamint az építési beruházások gyors és sikeres megvalósíthatósága érdekében megalkotta a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt (a továbbiakban: Településképi törvény), amely 2016. július 23-án lépett hatályba.

M E G H Í V Ó

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

5624 Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/ 268-765 Fax: 889-181.

 

……………………………………………….

 

………………………………………………..

 

M E G H Í V Ó

 

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. szeptember 27-én (szerda) 14,00 órai kezdettel nyílt ülést tart, melyre ezennel meghívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal  (5624 Doboz, Kossuth tér 3.)

 

Napirendi javaslat:

 

Nyílt ülés:

 

1.) Tájékoztató a munkanélküliség helyzetéről Doboz Nagyközségben

Értesítés Erzsébet utalvány kiosztásáról

Értesítés

Erzsébet utalvány kiosztásáról

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A §-a alapján Erzsébet utalványban részesülnek azok a kiskorú és nagykorú nappali oktatási rendszerű intézményben tanuló gyermekek, akik 2017. augusztus 1-jén rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek.

Az utalványok átvehetőek a  Dobozi Polgármesteri Hivatal pénztárában,

 

 2017. augusztus 24. - től, 2017. augusztus 31. -ig.

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete közmeghallgatást tart

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

           Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel: 268-765.

 

…………………………………………

 

………………………………………..

 

 

M E G H Í V Ó

 

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzat 20.§ szerint 2017. június 29-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Képviselő-testület első napirendi pontjaként közmeghallgatást tart, melyre ezennel meghívom.

 

Az ülés helye: Községháza B épület Házasságkötő terme

 

Napirend:

 

 

Dobozi Általános Iskolai beíratás időpontjáról szóló közlemény

A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala (a továbbiakban: Járási Hivatal) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 38/A.

Oldalak