Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

 

A jogosult gyermek számára a gyámhatóság a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyv.) meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapít meg. [Gyv. 18. § (1) a)]

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult

 

1.)  a 151. § (5) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,

151. § (5) bekezdés a) és b) pont: Gyermekétkeztetés esetén,

Hirdetmény

Hirdetmény

Az európai parlament tagjainak 2019. évi választásával kapcsolatban

az alábbi tájékoztatást adom az 01. és a 03. szavazókörök helyszínváltozásáról.

 

Megváltozott szavazókörök:

001.szavazókör Bercsényi utca 24-ről ->Sámson utca 15-re változott (Csillag szolgáltató pont)

003.szavazókör Faluhelyi utca 36-ról ->Ady utca 9-re változott (Dobozi Gondozási Központ)

 

Értesítés Erzsébet utalvány kiosztásáról

Értesítés

Erzsébet utalvány kiosztásáról

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A §-a alapján Erzsébet utalványban részesülnek azok a kiskorú és nagykorú nappali oktatási rendszerű intézményben tanuló gyermekek, akik 2018. november 1-jén rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek.

Az utalványok átvehetők a  Dobozi Polgármesteri Hivatal pénztárában, ügyfélfogadási időben.

 

 

Köves Mihály

polgármester

 

Tájékoztató elektronikus ügyintézésről

Tájékoztató elektronikus ügyintézésről

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 1. § 17. b) pontja alapján a helyi önkormányzat és a polgármesteri hivatal elektronikus ügyintézést biztosító szerv, és köteles az ügyek elektronikus intézését biztosítani.

 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy ezzel egyidejűleg 2018. január 1. napjától az E-ügyintézési tv. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője.

 

Tájékoztatás szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéről

DOBOZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

        J E G Y Z Ő J É T Ő L

                                                                                                                     

5624 Doboz, Kossuth tér 3.

Tel.: (66) 268-765

E-mail: polghiv@doboz.hu                                                                                                                                                                                                           

 

 

Bursa Hungarica 2018

Doboz Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapjánezennel kiírja a 2019. évrea Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára és felsőoktatási hallgatók számára a 2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan.

A pályázati űrlap az alábbi linken keresztül érhető el:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

 

Önkormányzati csatlakozás: 2018. október 03.

Beadási határidő: 2018. november 6.

Sikeres pályázást kívánunk!

 

Oldalak