TÁJÉKOZTATÓ a téli rezsicsökkentésről

TÁJÉKOZTATÓ
a téli rezsicsökkentésről

A téli rezsicsökkentéssel kapcsolatosan szükséges további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Kormányhatározat alapján a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáztól eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatást kapnak. Háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be – az ott lakó személyek, családok számától függetlenül- az Önkormányzathoz, legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő. A határidő lejártát követően semmilyen indokkal nem igényelhető a támogatás!

Ebben a támogatási formában:

háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

Nem felel meg ezen támogatási formában biztosított feltételeknek tehát nem kaphat támogatást az a háztartás, amelynek a 12 ezer forint támogatást a gázszámláján jóváírták. Erre a rendelkezésre különösen azon személyek figyelmét hívjuk fel, akik bár rendelkeznek gáz- bekötéssel, de az ingatlanuk fűtését más fűtőanyaggal oldják meg. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem kaphatnak támogatást.

Az igénybejelentő nyomtatványon jelölni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható.

A Korm. határozat szerint a természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb költségeket. (szállítás, darabolás)

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a benyújtott igényeket ellenőrzi. A jogosulatlanul benyújtott igények alapján támogatás nem adható!

Igénylőlap személyesen a Dobozi Polgármesteri Hivatal 13.számú irodájában kérhető (Doboz, Kossuth tér 3.) vagy Doboz Nagyközség Önkormányzata honlapjáról www.doboz.hu letölthető. 

A jogosultak a kitöltött, aláírt igénylőlapot ügyfélfogadási időben 2018. október 15-ig nyújthatják be a Dobozi Polgármesteri Hivatal 13.számú irodájában.

Kérdéseikkel forduljanak ügyintézőinkhez a 06/66 268-765 telefonszámon Vácziné Urbanecz Annamária vagy Sztojkáné Boros Ildikó ügyintézőkhöz, akik készséggel adnak felvilágosítást.

                                                                                                          Köves Mihály

                                                                                                          polgármester

 

Az igénybejelentő nyilatkozat letölthető: