Meghívó

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 18-án (csütörtökön) 13,00 órai kezdettel nyílt ülést tart, melyre ezennel tanácskozási joggal meghívom.
 

Az ülés helye: Községháza C épület tanácskozó terme.

Napirendi javaslat:

Nyílt ülés:

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

     Előadó: Simon István Tamás polgármester

2.) Dr. Bede Sándor r. alezredesnek a Békéscsabai Rendőrkapitányság vezetőjévé való kinevezésének véleményezése

     Előadó: Simon István Tamás polgármester

3.) Jelentés az Önkormányzat 2014. I. félévi költségvetésének teljesítéséről

     Előadó: Simon István Tamás polgármester

4.) Beszámoló a Békési Kistérségi Társulásban végzett munkáról

     Előadó: Simon István Tamás polgármester

5.) Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójában való részvételi lehetőségről

     Előadó: Simon István Tamás polgármester

6.) Dobozi Mesekert Óvoda 2014/2015-ös nevelési év munkatervének véleményezése

     Előadó: Simon István Tamás polgármester

7.) Dobozi Általános Iskola SZMSZ, Házirend és Pedagógiai Program véleményezése

     Előadó: Simon István Tamás polgármester

8.) Átfogó értékelés a 2013. évben ellátott gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

     Előadó: Simon István Tamás polgármester

9.) Önkormányzati ingatlanok haszonbérbe adásának előkészítése

     Előadó: Simon István Tamás polgármester

10.) Vízvezetési szolgalmi jog igazgatási szolgáltatási díjának megfizetése

     Előadó: Simon István Tamás polgármester

11.) Beszámoló a Dobozi Óvár Kft gépbeszerzése ügyében

     Előadó: Simon István Tamás polgármester

12.) Napközis Konyha fűtésének és meleg víz ellátásának korszerűsítése

     Előadó: Simon István Tamás polgármester

13.) Döntés a Doboz, Ady u. 15. szám alatti ingatlan megvásárlásáról

     Előadó: Simon István Tamás polgármester

14.) Bejelentések

15.) Kérdések, interpellációk

 

Megjelenésére számítok.

 

D o b o z, 2014. szeptember 12.

 

                                                                                              Simon István Tamás

                                                                                                    polgármester