M E G H Í V Ó

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

5624 Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/ 268-765 Fax: 889-181.

 

……………………………………………….

 

………………………………………………..

 

M E G H Í V Ó

 

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. szeptember 27-én (szerda) 14,00 órai kezdettel nyílt ülést tart, melyre ezennel meghívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal  (5624 Doboz, Kossuth tér 3.)

 

Napirendi javaslat:

 

Nyílt ülés:

 

1.) Tájékoztató a munkanélküliség helyzetéről Doboz Nagyközségben

Előadó: Békéscsabai Járási Hivatal hivatalvezetője: Dr. Marosvölgyi Emese

 

2.) Tájékoztatás a két ülés között történtekről

Előadó: Köves Mihály polgármester

 

3. ) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Köves Mihály polgármester

 

4.) 2/2017.(II.27.) költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Köves Mihály polgármester

 

5.) A helyi népszavazásról szóló rendelet újra alkotása

Előadó: Köves Mihály polgármester

 

6.) Tájékoztató a Dobozi Általános Iskola Működéséről

Előadó: Zsigmond Károly intézményvezető

 

7.) A Dobozi Mesekert Óvoda munkatervének elkészítéséhez vélemény kikérése

Előadó: Köves Mihály polgármester

              Pujuné Deme Anita Eszter óvodavezető

 

8.) A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 12/2017. (VII.5.) önkormányzati rendelete 5. §-a szerinti lakossági fórum a településképi arculati kézikönyv és településképvédelmi rendelet megalkotásáról

Előadó: Köves Mihály polgármester

 

9.) Békéscsaba Város településrendezési tervének módosítása

Előadó: Köves Mihály polgármester

 

10.) Döntés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására kiírt pályázat benyújtásáról

Előadó: Köves Mihály polgármester

 

11.) TOP-5.3.1-16 pályázat

Előadó: Köves Mihály polgármester

 

Bejelentések

Kérdés, interpelláció

 

 

 

D o b o z, 2017. szeptember 21.

 

 

                                                                                               Köves Mihály

                                                                                               polgármester