Dobozi Víziközmű Társulat lakossági társulati hozzájárulás kivetés módosítással kapcsolatos tájékoztató LTP havi nem hiányos

 

Tisztelt Társulati Tag!

 

Értesítem, hogy a Dobozi Víziközmű Társulat 2018. július 04-én megtartott küldöttgyűlése 8/2018. (VII. 04.) számú határozatával

126.000,- Ft-ra csökkentette

 

az érdekeltségi hozzájárulás összegét érdekeltségi egységenként.

 

Nyilvántartásunk alapján Ön a Társulat szervezése során 2010-ben OTP-LTP-szerződést kötött.

 

Annak érdekében, hogy az érdekeltségi hozzájárulás csökkentésével kapcsolatos feladatok mihamarabb lezáruljanak, az Ön teendői:

 

  1. LAKÁSELŐTAKARÉKOSSÁGI SZERZŐDÉS FELMONDÁSA
  2. NYILATKOZAT a lakás-előtakarékoskodó/kedvezményezett* részéről a lakáscélú felhasználásról
  3. NYILATKOZAT a Társulatnál keletkezett túlfizetés visszautalásához

 

elnevezésű nyomtatványok kitöltése és aláírása, valamint azok postafordultával Társulatunk címére történő megküldése, vagy az eredeti példányok más módon történő eljuttatása  a Társulati Irodába!

 

Segítség a „LAKÁSELŐTAKARÉKOSSÁGI SZERZŐDÉS FELMONDÁSA” elnevezésű nyomtatvány kitöltéséhez:

 

Az Ön OTP-LTP számláján összegyűlt összegből a Társulatot megillető 126.000,- Ft-os érdekeltségi hozzájárulás lakáscélnak minősül, így a 126.000,- Ft már tartalmazza az állami támogatást is (tehát az Ön tényleges befizetéseiből kb. 97.000,- Ft kerül társulati célra felhasználásra, ehhez jön 29.000,- Ft állami támogatás, ami együtt kiadja a 126.000,- Ft-ot). Ezzel az összeggel kapcsolatosan Önnek nincs teendője, a lakáscélú felhasználást a Társulat igazolja az OTP Bank felé, ingatlanonként 126.000,- Ft-ig. A lakáscélú felhasználásról szóló igazolást a Társulat közvetlenül az OTP részére küldi meg, ezen igazolás alapján kapja meg a Társulat az OTP Bank-tól a 126.000,- Ft-os megtakarítási összeget.

 

Ezen túlmenően Önnek az OTP-LTP számláján további befizetései vannak, amelyek az OTP-től Önnek visszajárnak. A visszajáró összeg (azaz maradványösszeg) tekintetében Önnek egyetlen teendője, hogy  a felmondó nyomtatványon megnevezi azt a Pénzintézetet és megadja annak a bankszámlának a számát, ahová a 126.000,- Ft fölötti rész (maradványösszeg) kiutalását kéri. Kérjük, hogy a felmondó nyomtatványt a megfelelő helyen dátummal és aláírásával is ellátni szíveskedjen!

 

Gyorsabb és egyszerűbb az ügyintézés, ha számlára kéri a kiutalást, azonban, ha nem rendelkezik bankszámlával, úgy az OTP Bank vállalja az Ön címére postai úton történő kifizetést is.

 

Segítség a „NYILATKOZAT a lakás-előtakarékoskodó/kedvezményezett* részéről a lakáscélú felhasználásról” elnevezésű nyomtatvány kitöltéséhez:

 

Az OTP-től visszajáró összeggel (azaz: maradványösszeggel) kapcsolatosan Ön kétféleképpen dönthet a következők szerint:

  1. Dönthet arról, hogy 126.000,- Ft fölötti részre (visszajáró összegre/maradványösszegre) kéri a 30%-os állami támogatást. Ebben az esetben számlával kell igazolnia az OTP felé az állami támogatással növelt összeg lakáscélú felhasználását. A maradványösszeg felhasználásával kapcsolatos minden teendőt Önnek közvetlenül az OTP Bank Fiókjában kell intéznie, ők adnak teljes körű felvilágosítás többek között tarról, hogy milyen jellegű, ill. milyen időszakban kiállított számlákat fogadnak el, stb.

Amennyiben tehát a visszajáró összeg tekintetében állami támogatást is kér, akkor a Nyilatkozatot az alábbiak szerint töltse ki:

  • ’B./ A megtakarítást lakáscélra kívánom felhasználni’ szövegrészt jelölje meg
  • A megtakarítás felhasználásának lakáscéljai közül (A-B-C-D) az Ön elképzelésének megfelelőt válassza ki
  • Majd adja meg a lakáscéllal érintett ingatlan adatait

 

2) Dönthet azonban úgy is, hogy nem veszi igénybe az állami támogatást, ekkor az OTP állami támogatás nélkül utalja ki Önnek a visszajáró összeget (maradványösszeget).

Ebben az esetben természetesen nem kell számlával igazolni semmit.

Amennyiben tehát a visszajáró összeg tekintetében állami támogatást nem kér, akkor elegendő e nyilatkozaton megjelölni azt, hogy ’A./ A megtakarítást nem lakáscélra kívánom felhasználni’

 

Döntésétől függetlenül ne felejtse a nyilatkozatot ledátumozni, aláírni, ill. lakcímét és személyi igazolvány számát is megadni!

 

Segítség a NYILATKOZAT a Társulatnál keletkezett túlfizetés visszautalásához” elnevezésű nyomtatvány kitöltéséhez

Az Ön havi befizetéseiből a Társulatnál kamatra, működésre maradt összegek Önnek visszajárnak. Ehhez nincs más teendője, mint ezt a nyilatkozatot értelemszerűen kitölteni és a többi nyomtatvánnyal együtt a Társulat részére visszajuttatni. A Társulattól visszautalásra kerülő összeg elkülönül az OTP-től visszajáró összegtől. A Társulattól visszajáró összeg tekintetében nem kell nyilatkozni államitámogatás-igénybevételről.

 

Amennyiben Ön korábban megbízást adott arra, hogy lakossági folyószámlájáról az Ön számláját vezető pénzintézet rendszeresen átutalja a Társulat részére a havonta esedékes díjat, úgy kérem a megbízást haladéktalanul szíveskedjen visszavonni annak érdekében, hogy további átutalás a Társulat részére ne érkezzen!

 

Amennyiben Társulatunkat érintő ügyben kérdése van, keresse fel irodánkat, ahol ügyfélszolgálatunk működik.

                     5624 Doboz, Kossuth tér 3. (Polgármesteri Hivatal épületében)

                     Ügyintézők: Kiss-Balogh Györgyné és Kárnyáczkiné Balog Zsuzsanna

                     Ügyfélfogadási idő:        hétfő               8:00 – 18:00

                                                              kedd               8:00 – 16:00

                                                              szerda             8:00 – 16:00

                                                              csütörtök        8:00 – 16:00

                                                              péntek            8:00 – 13:00

                     Telefon: 66/510-269

                 E-mail: csatorna@doboz.hu

                                                                                                                     

Amennyiben a maradványösszeggel, lakáscélú igazolással, ehhez kapcsolódó határidőkkel van kérdése, úgy az OTP Bank Nyrt. címe:

 

                 Békéscsaba, Szent István tér 3.

                 Ügyfélfogadás:   hétfő                 7:45 – 18:00

                                             kedd – péntek  7:45 – 16:00

 

Doboz, 2018. július hó

 

                 Szíves közreműködését előre is megköszönve:

 

                                                                                                          /:Dézsi Ferenc:/

                                                                                                Elszámoló Bizottság Elnöke