Dobozi Általános Iskolai beíratás időpontjáról szóló közlemény

A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala (a továbbiakban: Járási Hivatal) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 38/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti feladat- és hatáskörében eljárva mellékelten megküldi a Békéscsabai járásra vonatkozó általános iskolai beíratás időpontjáról szóló közleményt.