Értesítés Erzsébet utalvány kiosztásáról

 

Értesítés

Erzsébet utalvány kiosztásáról

 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A §-a alapján Erzsébet utalványban részesülnek azok a kiskorú és nagykorú nappali oktatási rendszerű intézményben tanuló gyermekek, akik 2015. november 1-jén rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek.

Az utalványok átvehetőek:

 

2015. november 23 - 2015. november 30. között

 

a Dobozi Polgármesteri Hivatal pénztárában.

 

 

 

 

 

 

Molnárné dr. Tarkovács Márta

jegyző sk.