Értesítés Erzsébet utalvány kiosztásáról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A §-a alapján Erzsébet utalványban részesülnek azok a kiskorú és nagykorú nappali oktatási rendszerű intézményben tanuló gyermekek, akik 2015. augusztus 1-jén rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek.

Az utalványok átvehetőek:

 

 2015. augusztus 19. - 2015. augusztus 28. között

 

 a Dobozi Polgármesteri Hivatal pénztárában.

 

Molnárné dr. Tarkovács Márta

      jegyző sk.