Támogató Szolgálat

 

Címe:    5624 Doboz, Ady u. 9.

Telefon, Fax:   06 66 / 268-171

Mobil:     06 20 / 493-4700

Web: http://gondozasikozpont.doboz.hu

Hétfő – Csütörtök 7, 30 – 16 óráig

Pénteken 8 – 14 óráig

A támogató szolgálat célja, Doboz Nagyközség, közigazgatási területén a fogyatékos személyek önrendelkezésén alapuló önálló életvitelének megkönnyítése, elsődlegesen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítésével, valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.

Feladatai:

  • Doboz területén élő fogyatékos személyek felkutatása.
  • Információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása.
  • Biztosítani az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutást. (Speciális személyi szállítás)
  • Biztosítani az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi, szociális ellátásokhoz való hozzájutást.
  • Biztosítani a fejlesztő tevékenységekhez való hozzájutás személyi és eszköz feltételeit.
  • A jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása.
  • Segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez, speciális önsegítő csoportokban való részvételükhöz.
  • Egyes szociális alapellátási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan.
  • Segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása.
  • A fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése.

 

Az ellátottak köre: A támogató szolgálat tevékenysége, Doboz közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodó valamennyi fogyatékossági csoportba tartozó személyre kiterjed. / Siketek és nagyothallók, Vakok és gyengénlátók, Értelmi fogyatékosok, Mozgásszervi fogyatékosok, Autisták, Halmozottan fogyatékosok/ 

A szolgáltatás igénybevételének módja, feltételei: Az ellátások igénybevétele önkéntes, az igénylő, illetve a törvényes képviselője kérelmére történik. A kérelem benyújtása az intézmény vezetőjénél történik. Ha az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet a törvényes képviselője terjeszti elő. A személyi segítésigénybevételét az intézményvezető döntése alapozza meg - a benyújtott kérelem és az egyszerűsített előgondozás alapján. A szolgáltatás igénybevételének feltétele: a fogyatékosság fennállásának orvosi dokumentációkkal való igazolása. Tanácsadás, információs szolgálat igénybevétele: Intézményi jogviszony létesítése nélkül lehet igénybe venni, a szolgáltatást a támogató szolgálat munkatársa végzi az adatbázisból. 

Szállító szolgálat igénybevétele:

Intézményi jogviszony keretében, vehető igénybe. A szolgáltatásért fizetendő térítési díjat Doboz Nagyközség Önkormányzata helyi rendeletben szabályozza. 

RÉSZLETES INFORMÁCIÓT TALÁLHAT:

http://gondozasikozpont.doboz.hu